Zenithal Hourly Rate

Aantal meteoren van een meteorenzwerm, die een waarnemer per uur kan waarnemen onder ‘standaardcondities’.

Deze standaardcondities zijn: grensmagnitude +6.5m, hoogte van de radiant 90°, onbeperkt blikveld.

 

« Terug naar de index